Sign In

Skilmálar fyrir leigusala

Með því að nota Cabin Iceland vefsíðuna samþykkir þú sem notandi að fylgja þeim skilmálum sem hér koma fram. Skilmálar þessir eiga við um eigendur sumarbústaða sem vilja kynna bústað sinn inn á vef Cabin Iceland og/ eða nýta sér bókunarkerfi síðunnar við útleigu bústaðarins. Taka skilmálar þessir bæði til notkunar á þessum vef sem og ástands sumarbústaðanna og upplýsinga, sem eigendur setja inn á vefinn.

Í skilmálum þessum eru eftirfarandi hugtök notuð:

Notandi: Leigusali sem vill skrá eign sína inn á vef Cabin Iceland. Ef leigutaki vill nýta sér þjónustu Cabin Iceland eingöngu í þeim tilgangi að birta smáauglýsingu um sinn bústað á vef Cabin Iceland eiga ákvæði 4. kafla þessara skilmála ekki við en önnur ákvæði gilda. Í þeim tilfellum sem leigutaki vill nýta sér bókunarþjónustu Cabin Iceland eiga skilmálarnir í heild sinni við.

Cabin Iceland: Pineapple ehf, kt: 540420-0920, Bolholt 4, 105 Reykjavík, eigandi og rekstraraðili vefsins www.cabiniceland.is.

Leigutaki: Leigjandi sumarbústaðar sem leigir eign í gegnum vef og bókunarkerfi Cabin Iceland.

Leigusali: Notandi sem að skráir inn gistingu til útleigu á vefsíðu Cabin Iceland.

  1. Lýsing á þjónustu

Cabin Iceland býður upp á rafræna bókunarþjónustu þar sem bústaðareigendur skrá sjálfir inn bústaði sína í kerfið og bjóða til útleigu. Cabin Iceland sér um bókunarkerfi og utanumhald varðandi útleiguna.

  1. Skráning notenda, notkun vefsins og ábyrgð á efni sett á vefinn

2.1 Almennt: Með því að skrá sig sem notenda á vefsíðu Cabin Iceland samþykkir notandi að virða reglur og skilmála Cabin Iceland ásamt breytingum sem kunna að verða á þeim í framtíðinni. Notandi skuldbindur sig til þess að fylgjast með þeim breytingum en skilmálarnir verða hverju sinni aðgengilegir inn á vef Cabin Iceland. Ef forsvarsmenn Cabin Iceland telja að notandi hafi á einhvern hátt brotið gegn Cabin Iceland eða skilmálum síðunnar, áskilur Cabin Iceland sér rétt til að loka fyrir aðgang notanda og meina þeim aðgang að þjónustu síðunnar framvegis.

2.2 Ábyrgð: Notandi er að öllu leyti ábyrgur fyrir því efni sem hann setur inn á vef Cabin Iceland. Notandi gerir sér grein fyrir því að Cabin Iceland skoðar ekki sérstaklega það efni og þær upplýsingar sem settar eru inn á vefinn fyrirfram og er ábyrgðin á efninu því alfarið notanda.

2.3 Tölvupóstur: Þegar notandi skráir sig á Cabin Iceland verður hann að gefa upp virkan tölvupóst sem hann getur ávallt nálgast. Ef notandi skiptir um tölvupóst ber honum að láta Cabin Iceland vita um slíkar breytingar. Auk þess þarf notandi að uppfæra allar frekari persónuupplýsingar eftir því sem það á við á vefsíðunni.

2.4 Lykilorð: Lykilorði notanda er ekki deilt með neinum og verður notandi að bera ábyrgð á því að varðveita það.

2.5 Fréttabréf: Notandi gefur Cabin Iceland leyfi til að senda uppfærslur og fréttir í formi fréttabréfs á tölvupóst notanda.

3.1 Almennt: Með skráningu bústaðar á vefsíðu Cabin Iceland verður hann aðgengilegur notendum Cabin Iceland og er þar kynntur til útleigu. Þjónusta Cabin Iceland er ætluð til skammtímaleigu og þeir eignir sem falla undir eru hús, sumarbústaðir, orlofshús, kofar eða annað sambærilegt húsnæði. Cabin Iceland tekur hins vegar ekki við eignum til langtímaleigu og áskilur sér rétt til þess að hafna skráningu eigna í bókunarkerfi sitt ef viðkomandi eign uppfyllir ekki framangreind skilyrði. Cabin Iceland áskilur sér rétt til að fjarlægja skráða bústaði og meina eigendum þeirra aðgang að þjónustu síðunnar framvegis ef Cabin Iceland teljur að notandi hafi á einhvern hátt brotið gegn Cabin Iceland eða notendum þess.

3.2 Myndefni: Með því að hala niður myndum á vefsíðuna samþykkir notandi að Cabin Iceland hafi fullan rétt til að nota þær í bæklinga, auglýsingar og annað fréttaefni sem notað er við markaðsetningu Cabin Iceland, endurgjaldslaust.

3.3. Upplýsingar: Notandi ábyrgist að þær upplýsingar sem hann setur inn í kerfið um sumarbústaðinn séu réttar og að þeir munir og þeir eiginleikar sem þar er lýst séu fyrir hendi og nýtist leigutaka.

 

  1. Útleiga bústaðar

4.1. Umboð til útleigu: Notandi veitir Cabin Iceland umboð til þess að leigja út sinn sumarbústað. Í umboðinu felst heimild til að gera samninga um útleigu eignarinnar og nota til þess bókunarkerfi Cabin Iceland samkvæmt skilmálum þessum og í samræmi við þær upplýsingar og þau verð sem eigandi kynnir og tilgreinir. Ekki eru leigðir út bústaðir til fólks yngra en 22 ára. Cabin Iceland sendir tilkynningu til eiganda bústaðar í hvert sinn sem bústaðurinn er leigður út í gegnum bókunarkerfi fyrirtækisins

.
4.2 Almennt: Við upphaf leigutímabils skal bústaðurinn hafa verið þrifinn. Þar skulu vera aðstaða og munir, sem nægja til þess að halda einfalt heimili, s.s. húsgögn, eldhús- og baðáhöld og svefnaðstaða. Endurnýja þarf myndefni af bústaðnum eftir því sem breytingar eiga sér stað. (Endurnýjun húsgagna, viðbætur o.þ.h.) Sumarbústaðurinn skal vera vel merktur og nákvæm leiðarlýsing vera til staðar. Í “lýsingu á bústað” á vefsíðu Cabin Iceland, verður að koma fram hvort sængur og koddar eru til staðar.

4.3. Afhending og skil: Bústaður skal vera laus frá kl. 16.00 á umsömdum leigudegi og skal eigandi bústaðar afhenda lykla að bústaðnum eða hafa þá aðgengilega frá og með þeim tímapunkti. Bústað skal skilað kl. 12.00 á umsömdum skiladegi. Sé bústað ekki skilað á tilsettum tíma til eiganda er það í verkahring eiganda að koma leigjanda út úr bústaðnum.

4.4 Greiðsla: Cabin Iceland tekur við greiðslum í gegnum bókunarkerfi frá leigjendum. Greiðslur eru teknar af greiðslukorti leigjanda og varðveitir Cabin Iceland fjárhæðina á vörslureikningi í sinni eigu þangað til eignin hefur verið notuð. Cabin Iceland greiðir eigendum 15. hvers mánaðar fyrir tekjur sem myndast hafa á kortatímabili fyrri mánaðar en tekjur teljast hafa myndast þegar leigutaki hefur lokið dvöl sinni í hinu leigða.

4.5. Þóknun: Cabin Iceland tekur 10% þóknun af leigugjaldi í hvert skipti sem bústaður er leigður út. Ofan á þá þóknun leggst 25,5% virðisaukaskattur. Þóknun Cabin Iceland dregst frá þeirri upphæð sem Cabin Iceland greiðir eiganda bústaðar samkvæmt lið 4.4. Þóknun Cabin Iceland skal greidd jafnvel þótt leigusali þurfi að endurgreiða leigjanda leigufjárhæð í heild eða hluta.

4.6 Tvíbókanir: Húseigandi sem nýtir sér bókunarkerfi Cabin Iceland má og getur bókað sjálfur í bústað sinn, án þess að greiða Cabin Iceland þóknun. Hann er hinsvegar skuldbundinn til að framkvæma bókunina samstundis á vefsíðu Cabin Iceland. Að öðrum kosti er möguleiki á tvíbókun. Sú bókun sem bókuð er fyrr í bókunarkerfinu gildir.

4.7. Tjón: Cabin Iceland ber enga ábyrgð á því tjóni, þeim skemmdum eða þeirri rýrnun sem kann að verða við útleigu bústaðar af völdum leigjanda eða af öðrum ástæðum meðan á útleigu stendur.

4.8. Úrsögn: Vilji eigandi taka bústað sinn út af bókunarkerfi Cabin Iceland skal hann tilkynna Cabin Iceland um það með tölvupósti eða öðrum sannarlegum hætti og verður bústaðurinn þá tekinn út af vef fyrirtækisins.

4.9 Afpöntunarskilmálar: Afpöntun ber að tilkynna til Cabin Iceland með tölvupósti eða öðrum sannarlegum hætti. Cabin Iceland gefur leigusölum heimild til að velja á milli þriggja staðlaðra afbókunarskilmála sem eru flokkaðir sem sveigjanlegir, hóflegir og strangir skilmálar. Notendur geta séð valda afpöntunarskilmála hjá leigusölum í eignarskráningu.

Sveigjanlegir: Ef afpöntun er gerð með meira en 72 klst (3 dögum) fyrir áætlaðan komudag, þá fæst 100% endugreiðsla af heildarverði

Hóflegir: Ef afpöntun er gerð með meira en 14 dögum fyrir áætlaðan komudag þá fæst full 100% endurgreiðsla af heildarverði.

Strangir: Ef afpöntun er gerð með meira en 30 dögum fyrir áætlaðan komudag, þá fæst 80% endugreiðsla af heildarverði.